Събития

RAMIRAN 2015 – 16th Международна конференция за симбиоза между селските и градските райони

RAMIRAN 2015 - 6th Международна конференция за симбиоза между селските и градските райони (8 – 10 септември 2015 г., "Университет за технологии на Хамбург", гр. Хамбург, Германия) Земеделието произвежда биоресурси за производство на храни и все повече за производство на суровини и енергия. По-голямата част от земеделските продукти се използват в градските райони, където те се превръщат в отпадъците и отпадъчни води. От една страна, тези отпадъци се обезвреждат или се третират неефективно, от друга страна те притежават стойност за земеделското производство. Международната конференция „RAMIRAN 2015“ се фокусира върху затварянето на органичния цикъл, обединявайки селдките системите на производство и градските системи на потребление, фокусирайки се върху прилагането на по-устойчиви решения за третиране на биоотпадъците.  Теми:  Торове от биоотпадъци; Почви за бъдещето; Напредъкът в областта на превенцията на емисиите; Предизвикателството на биоресурсите; Земеделски продукти за икономика, базирана на биопродукти; Интелигентни концепции за развитие на селските райони; Към население места с „нулеви отпадъци“ Примери за устойчиво развитие на градските и селските райони по целия свят За повече информация: http://ramiran2015.de RAMIRAN 2015 - офис на конференцията Gerlinde Löbkens TuTech Innovation GmbH Harburger Schlossstrasse 6-12 21079 Hamburg, Germany Tel.: +49 40 76629-6551, Fax: +49 40 76629-6559 EMail: loebkens@tutech.de www.RAMIRAN2015.de