Членове / Партньори

Международната мрежа на „100 – Първа организация за нулеви отпадъци и органичен цикъл“ cе състои от следните партньори и експерти с дългогодишен опит в управлението на международни проекти:

Моля, кликнете върху съответното лого за да посетите оригиналния уеб сайт на всеки от нашите членове/партньори.

 

Австрийска организация за осигуряване на качеството на компоста (KBVÖ – Kompost & Biogas Verband Österreich)

arge

Schwedenplatz  2, Wien 1010 Wien – Austria
Tel. +43 1-890 1522;  Fax: 0+43 810-9554 063965
E-Mail: buero@kompost-biogas.info

 Австрийска асоциация за компост и биогаз (KBVÖ) е създадена за установяване на децентрализирано компостиране и анаеробно разграждане на разделно събрани био-отпадъци, в сътрудничество със земеделските стопанства. Днес асоциацията е нараснала до пълномащабна организация за осигуряване на качеството на компоста, на базата на общите австрийските стандарти. „KBVÖ“ използва външни одитори за вземането на проби, проверка на съоръжението, документация и сертифициране на съоръженията. (258 сертифицирани съоръжения за компостиране, 45 съоръжения за производство на биогаз и още много други земеделски съоръжения за биогаз; 236,000 тона / годишно компостиране).

От 2016 г. KBVÖ е член на 100НПО и съвместно стартират инциатива за създаване и прилагане на международана система за осигуряване на качеството на компоста.

Нулеви отпадъци Австрия / Zero Waste Austria

Нулеви отпадъци Австрия е платформа, която насърчава прилагането на концепцията за нулеви отпадъци в Австрия, посредством интернет и реални събития, с цел укрепване и засилване на общността за нулеви отпадъци в Австрия. 
Нулеви отпадъци Австрия отразява последните тенденции в Австрия за живеене без (образуване) на отпадъци. Новите бизнес концепции са  на всяка крачка,  фокусирайки се не само върху нуждите на клиентите, но също така съобразявайки се с тенденциите  за опазване на околната среда по устойчив начин.
Забавно е да се живее без отпадъци и околната среда е много по-красива.  Животът без отпадъци опазва околната среда, ресурсите и спестява много разходи. Затова е толкова лесно, че просто те прави щастлив!

ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“  – площадка Хан Богров

OPSPTO

„Столично предприятие за третиране на отпадъците“ – площадка Хан Богров е основното съоръжение за биологично третиране на биоотпадъците, образувани на територията  на Столична Община. Съоръжението за анаеробно разграждане (биогаз) на разделно събрани биоотпадъци е с капацитет 20 000 t/y и съоръжението за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци с капацитет 24 000 t/y. През 2015 съоръжението за компостиране прилага австрийска система за осигуряане на качеството на компоста е наградено с етикет за качество на компоста от австрийската организация за осигуряване на качеството на компоста „Austrian Compost & Biogas Association“ (KBVÖ), в сътрудничество с 100НПО.(http://spto.bg/?p=1456)

Общинско предприятие “Чистота Еко” – Бургас

Предмет на дейност на общинското предприятие „Чистота еко” :

 • управление, експлоатация и поддържане на регионално депо „Братово-Запад“;
 • разделно събиране на отпадъци от опаковки и други разделно събирани отпадъци;
 • сепариране и рециклиране на отпадъци;
 • обезвреждане на неопасни отпадъци чрез депониране;
 • управление, експлоатация и поддържане на съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими отпадъци.

От 2016 съоръжението за компостиране прилага австрийска система за осигуряане на качеството на компоста на австрийската организация за осигуряване на качеството на компоста „Austrian Compost & Biogas Association“ (KBVÖ), в сътрудничество с 100НПО.

Асоциация за устойчиви практики „Нашият квартал“ fnalloggoONASP

Асоциация за устойчиви практики „Нашият квартал“ е организация на гражданското общество посветена на живот в хармония с другите и природата. Целта на Асоциацията е да повишава съзнателността и познанието на индивидуално и на общностно ниво по теми и проблеми, свързани с околната среда, като намаляване измененията в климата, запазване на биологичното разнообразие и начини за устойчиво използване на  природните ресурси.

Асоциацията  предлага дейности и инструменти,  които да вдъхновяват, укрепват и развиват осъзнатостта и ангажираността  на индивида и на общността,  чрез активно включване в проекти по тези теми.  Стремежът ни е да се намери баланс между личното добруване и грижата за околната среда.

 „Храна за Земята – добро за всички“ – инициатива за квартално компостиране е водещ проект на Асоциацията. През 2013г. Европейската комисия обяви  инициативата за национален победител в конкурса „Свят който харесваш, с климат който харесваш“.

Walter Hauer, TBH HauerLogo Technisches Büro Hauer

 • Консултации във сферата на управление на отпадъците, интегрирайки всички дейности в цялостна система, в зависимост от местните условия:
  • Морфологични анализи на състава и колиеството на битовите отпадъци;
  • Системи за разделно събиране на отпадъците,
  • Прилагане на принципа “плащай колкото изхвърляш” (PAYT);
  • Прилагане на принципа“Разширена отговорност на производителя” (EPR)
  • Планиране и управление на общински площадки  за безвъзмездно предаване на отпадъци от домакинствата;
  • Разработване и прилагане на различни модели на такса битоеи отпадъци;
  • Обучение & Информиране на обществеността.

 

Sartori Ambiente logo SARTORI Ambiente

 • Пълна гама от контейнери и кофи, неообходими за прилагане на модерни системи за събиране отпадъците;
 • Предлагане на индивидуални концепции и ситеми за всички видове системи за събиране на отпадъците;
 • Компостери за извършване на компостиране на място и домашно компостиране;

 

Altares image010

 

 • GPS базирани системите за идентификация и мониторинг на системите за събиране на отпадъците;
 • Онлайн инструмент/софтуер за събиране на данни и мониторинг:
  • лесен за управление;
  • проследяване и доклдване на данните за събиране на отпадъците;
  • cосъществяване на контрол върху камионите и контейнеритве в реално време;
  • планиране и практическо прилагане на принципа “плащай колкото изхвърляш” (PAYT).

 

“инж. Волфганг Мюлер – университет Инсбрук WM

Волфганг Мюлер работи в университет Инсбрук  като старши учен от ноември 2009 г. Неговите отговорности са свързани с разработването и изпълнението на изследователски проекти, както и преподавателска дейност.

Волфганг Мюлер има повече от 20 години опит в областта на управлението на отпадъците. Неговите специализирани експертни области са механично и биологично третиране , компостиране и анаеробно разграждане на битовите отпадъци. Последните  няколко години той е фокусиран и по въпросите свързани с възобновяемите енергийни източници чрез използване на биомаса.

Compost Systems GmbHcs

Повече от 70 референтни действащи съоръжения в цял свят доказват,че фирмата е водещ доставчик на ноу-хау и решения в сектора за компостиране и управление на битовите отпадъци.

Тяхната цел е да са водещи в предоставянето на решения, инженеринг и продукти за механично и биологично третиране на различни видове отпадъци, които значително допринасят за управлението на ресурсите и увеличаването на ефективността на нашата цялостна екосистема.

 

 

“BIOS1 ” GmbH –  в пълна хармония с околната средаBios_kreislauf

 

Нашата екологичен система за рециклиране на биоотпадъци осигурява енергийния цикъл на базата на възобновяеми ресурси. Работейки с нас вие ще се превърне в производител на чиста зелена енергия, получавайки по всяко време потвърждение на спестените чрез вашите биоотпадъци C02 емисии и произведената от тяхенергия.