Подкрепете ни

В случай, че искате да подкрепите нашите идеи и дейности, моля свържете се с нас.

Дарения могат да ни бъдат изпращани на следната банкова сметка:

100 – First Zero Waste and Organic Cycle Organisation
Bank name: Erste Bank, Austria
IBAN: AT09 2011 1828 1391 8200
BIC-Code: GIBAATWWXXX