Обучение по ефективно рециклиране на хранителните отпадъци в Милано, Италия

Италианска организация за осигуряване на качеството на компоста (CIC), 22-24 септември 2015, Милано (Италия)

Обучението  има за цел да запознае експертите по управление на битови отпадъци с текущите най-добри практики и подходи в разделното събиране и рециклиране на хранителните отпадъци. През първия ден от обучението се предвижда преглед на решенията, прилагани в община Милано, в момента най-големия град в Европа с пълно прилагане на система за разделно събиране на хранителни отпадъци, образувани от домакинствата. Участниците ще посетят различни типове жилищни структури, така че да се запознаят с разликите в управлението на хранителните отпадъци във всяка от тях (жилищни блокове, двуфамилни жилищни структури и др.).

Освен това ще бъдат посетени две съоръжения за биологично третиране на биоотпадъци, както с ниско технологични, така и с високотехнологични решения за компостиране и анаеробно разграждане.

През втория ден ще се проведе работен семинар, който ще се фокусира върху ефикасните оперативни решения, както и ефективни инструменти и средства, доставяни на домакинствата в високите жилищни сгради с цел подобряване на събирането на хранителните отпадъци. Ще се дискутират стандартните технологии за рециклиране на биоотпадъци и производство на компост и биогаз, като специално внимание ще се обърне на управлението на биоразградимите торбички.

Участниците ще имат възможността да посетят и международното изложение EXPO2015 в гр. Милано

За регистрация: http://www.compost.it/attachments/article/875/Inscription%20form%202015.pdf

За повече информация: http://www.compost.it/english-version.html