Контакти

„100 – Първа организация за нулеви отпадъци и органичен цикъл“

Регистрационен номер (ZVR-Zahl):  636713918

Адрес: Австрия, 2380 Перхтолдсдорф, Хохбергщрасе 3

тел.: +359877444209; +4369914144699; ел.поща: eu100ngo@gmail.comуеб сайт: www.eu100ngo.net