Връзки

Списък на организациите  (по азбучен ред), които подкрепят мисията на „100 – Първа организация за нулеви отпадъци и органичен цикъл“ за затваряне на цикъла и използване на отпадъците като материален ресур по устойчив начин в дълготраен аспект.

 Logo ARGE Compost and Biogas

ARGE Compost & Biogas

Австрийска оганизация на оператори на съоръжения за копостиране и биогаз за управление на биоотпадъците в затворен органичен цикъл, включително прилагане на система за осигуряване на качеството на компоста и сертифициране на съоръженията за компостиране в Австрия.

(www.kompost-biogas.info)

logo_eeb

European Environmental Bureau (EEB)

Европейска организация на гражданите с екологично самосъзнание. (www.eeb.org)

 Logo European Compost Network ECN

European Compost Network ECN e.V.

Европейска мрежа от експерти за органични ресурси (компост и ферментационен продукт) и биологично третиране на биоотпадъците.

(www.compostnetwork.info)

 Logo ISWA

International Solid Waste Association ISWA

Водеща световна организация за професионално и устойчиво управление на отпадъците в дългосрочен план.

(www.iswa.org)

 Logo Vlaco

Flemish compost organisation (VLACO)

Белгийска (Фламандска) организация за управление на биоотпадъците и за разработване на политики и стратегии в областта, включително осигуряване на качеството на компоста и насърчаване на домашното компостиране.

(www.vlaco.be)

 Logo Zero Waste Europe

ZERO WASTE Europe

Европейска организация за прилагане на концепцията за „нулеви отпадъци“ на регионлно и национално ниво.(www.zerowasteeurope.eu)

 Link Zerowaste International

ZERO WASTE International Alliance

Световна организация за свят без отпадъци.

(http://zwia.org)