Визия

„Кръгова икономика“, „Нулеви отпадъци“, „Рециклиращо общество“, „Биоикономика“ –  това са послания, които днес срещаме навсякъде около нас. Очевидно е обаче, че  съществуващите практики в градските и селските населени места изглеждат по съвсем различен начин. Преходът към   рециклиращо общество, с нулеви отпадъци и  максимална ресурсна ефективност вероятно е огромно предизвикателство за правителството, местните администрации и отделните граждани, но недостига на ресурси и постоянно увеличаващите се разходи за енергия  ни подсказват КАК ТРЯБВА ДА ДЕЙСТВАМЕ:

  • обединяване на повече опитни експерти, които се занимават с намаляване/предотвратяване, разделно събиране и рециклиране на отпадъците, стремейки се към „кръгова икономика“ с „нулеви отпадъци“;
  • затваряне на органичния цикъл, посредством децентрализирано компостиране и производство на хумус от всички възможни и налични източници .

Тези аспекти ни подтикват да ДЕЙСТВАМЕ и формират визията на  „100 – Първа организация за нулеви отпадъци и органичен цикъл“.